Steve Galache

The Cosmonaut
4

The Cosmonaut

May. 17, 2013

The Cosmonaut

1975 rok, pierwszy rosyjski kosmonauta opada na Miesiącu oraz nie może powrócić do ziemskiej bazy. Wbrew przekonaniom wszystkich, że weźmie ...