Richard Anthony Crenna

Killer Crocodile
4.7

Killer Crocodile

Nov. 15, 1989

Killer Crocodile

Poszukując sprawców zatrucia wód Santo Domingo odpadami, grupa ekologów wpada na terytorium drapieżnego gada.