Joseph A. Carpenter

Prosta historia
8

Prosta historia

Oct. 15, 1999

Prosta historia

Alvin Straight jest dyrektorem typem prowadzącym słabe i spokojne spędzanie w ograniczonym lokalnym miasteczku. Kiedy dowiaduje się, iż jego ...