Daryl Edwards

Belfer 2
5.2

Belfer 2

Aug. 01, 1998

Belfer 2

Randall Thomasson (Christopher Cousins) – pan w pewnej brooklińskiej szkole średniej zostaje zastrzelony podczas próby zapobieżenia ...