Dariya Moroz

Dureń
8

Dureń

Aug. 09, 2014

Dureń

Wezwany do awarii hydraulik Dima ustawia się, że starszy dom, w którym się znajduje, wkrótce runie.