Daniel Alpert

Inside Job
8.2

Inside Job

Oct. 08, 2010

Inside Job

Tematem Inside Job jest pełen kryzys gospodarczy z 2007 roku. Film jest rozwiązania z powierzchni gospodarce oraz wielkie wywiady z finansistami, ...