Damon Gibson

The Horseman
6.5

The Horseman

Aug. 03, 2008

The Horseman

Tępiciel robactwa, Christian Forteski, zostaje poinformowany przez policję o śmierci córki Jesse, a wkrótce po kupuje od nieznanego nadawcy ...